whatsapp icon

Kalite Yönetimi

KALİTE YÖNETİM POLİTİKAMIZ

Merkez Sağlık Grubu Kalite Politikası, insan odaklı yaklaşımlarla yapılandırılmış, ulusal ve uluslararası akreditasyon ve standardizasyon gereklilikleri doğrultusunda tasarlanmıştır.

Hastanelerimiz, ulusal ve uluslararası standartlar çerçevesinde; hasta bakım kalitesinin geliştirilmesi, hasta ve çalışan güvenliği ile ilgili risklerin azaltılması ve sürekli iyileşmenin sağlanması için tüm gerekliliklerin sağlandığı bir sistem oluşturmuştur.

Hastanelerimizde Sağlıkta Kalite Standartları (SKS), Sağlıkta Akreditasyon Standartları (SAS) ve Joint Commission International (JCI) standartları başta olmak üzere Hasta ve Çalışan Güvenliği için tüm güncel ulusal ve uluslararası standartlar takip edilmektedir.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikasyonu

Özel Gebze Doğa Hastanesi Sağlık Hizmetleri A.Ş, 07.09.2021 itibariyle ISO 9001 Kalite Yönetim Sertifikasını almaya hak kazanmıştır.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Sertifikasyonu

Merkez Sağlık Gurubu misyonu ve vizyonu doğrultusunda kaliteli hizmet anlayışıyla çalışırken çevreye saygılı, duyarlı ve sorumluluğunun farkına vararak görevlerini yerine getirmektedir. Bu doğrultuda aldığımız Çevre Yönetim Sertifikasyonumuz ile politikamız,

 • Çevre ile ilgili tüm yerel ve ulusal kanun ve yönetmeliklere uymakla beraber, SAS ve JCI standardı dahilinde çevre ile ilgili tüm gerekleri yerine getirmektedir.
 • Sağlık Hizmetleri faaliyet sonucu oluşan atıkları “Sıfır Atık” politikası ile bu atıkların hasta ve çalışan sağlığını tehdit etmeyecek şekilde uzaklaştırılması için her kuruma özgü bir atık yönetim planı oluşturmaktadır.
 • Çevre bilincini tüm grupta oluşturmak için tüm çalışanlarını bilinçlendirmekte ve eğitim vermektedir.

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikasyonu

Merkez Sağlık Grubu olarak İş Sağlığı Güvenliği Hizmetlerindeki politikamız, olası iş kazası risklerini önceden belirleyerek çalışanlarımıza güvenli bir çalışma ortamı sunmak ve tüm çalışanlarımızın benimsediği bir güvenlik kültürü oluşturmaktır. Bu sertifikasyonumuz doğrultusunda politikamız;

 • İş sağlığı ve Güvenliği ile ilgili tüm ulusal ve uluslararası mevzuatlara uygun çalışmak,
 • Tüm çalışanlarımızı İş sağlığı ve Güvenliği konusunda bilinçlendirmek ve eğitim vermek,
 • Tüm paydaşlarımızla, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurallarını paylaşmak ve tüm hizmet süreçlerimizde katılımlarını sağlamak,
 • Etkin Risk analiz çalışmaları ile riskleri önceden belirleyerek meslek hastalığı veya iş kazalarına sebep olacak riskleri elemine etmek ve sürekli iyileştirmeye teşvik etmektir.

KOMİTELERİMİZ

 • Risk Yönetimi Komitesi
 • Hasta Güvenliği ve Kalite İyileştirme Komitesi
 • Eğitim Komitesi
 • Tesis Güvenliği Komitesi
 • Enfeksiyon Kontrol Komitesi
 • Kan Transfüzyon Komitesi
 • İlaç Güvenliği Komitesi
 • Hasta Hakları Komitesi
 • Radyasyon Güvenliği Komitesi

Ekiplerimiz

 • Acil Durum ve Afet Yönetim Ekibi
 • Çalışan Görüş ve Önerileri Değerlendirme Ekibi
 • Nutrisyon Destek Ekibi
 • Bilgi Güvenliği Ekibi
 • Konsültasyon Süreçleri Değerlendirme Ekibi
 • Klinik Kalite İyileştirme Ekibi

Kurullarımız

 • İcra Kurulu
 • Etik Kurul
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu (Çalışan Güvenliği Ekibi)
 • Disiplin Kurulu

KALİTE YÖNETİM YAPIMIZ

 

  

İnternet sitemizde çerez kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi için Gizlilik ve Çerez Politikası’nı inceleyiniz. Devam etmeniz halinde çerez kullanımına izin verdiğinizi kabul edeceğiz.